Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii

Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii

Kompozycja w sztukach wizualnych (plastyce, malarstwie, fotografii…) należy do podstawowych kategorii oceny danego dzieła, To od kompozycji zaczyna się oglądanie prac wizualnych, nawet jeżeli jest to nieuświadomione. Kompozycja otwarta i zamknięta w fotografii...